Атанас Раденски - син

Накратко

Атанас Раденски е българо-американски учен и автор, който работи и живее в Ориндж, Калифорния.

Публикации

Раденски има десетки технически статии и пет популярни ИТ книги. През 2016 г. Раденски издаде дебютния си роман На парти при президента. Пише на английски, български и руски.

Изследвания

Приносите на Раденски са в следните области: научните изчисления, големи данни, паралелни и разпределени изчисления, езици за програмиране, обектно-ориентирано програмиране, електронно обучение, функционално и логическо програмиране, бази данни и математически основи на информатиката. Неговите проекти са спонсорирани от Националната фондация за научни излседвания, Националната авиационна и космическа администрация и и други агенции.

Препратки